Diyosa.. Not Match Sa Siyokoy!

Diyosa.. No Match Sa Siyokoy!

Ang Ampalaya coupon na ito ay pinapayagan kang: Tanggapin na ang Diyosang gaya mo ay hindi para sa Siyokoy na tulad niya!

Advertisements

Tags: , , , , , , , , ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: